Laboratory Cooling / 实验室冷却

分体式冷却循环水机

LHF系列分体式冷却循环水机是北京蓝海神骏科技有限公司根据科研院所实验室等高端设备仪器冷却要求研究制作。
其特点有:1. 整机零部件全部采用一线品牌,优中选优,从配件上给机器品质上的保证;
                    2.全部由公司具有多年经验的技师组装优化,从工艺上给产品以品质保证;
                    3.机器设计全部采用最新和最前沿的技术;
                    4.配置更加丰富,可扩展性能更强;
                    5.每台设备都可以派专人去用户现场根据用户的需求量身定做,确保沟通无误差,产品无误差。
更多高品质分体式冷却循环水机信息请联系北京蓝海神骏科技有限公司销售部门01080502541.